1 września- Dzień Wiedzy

„Szkoła, szkoła, szkoła czeka
Zrobić pragnie z nas człowieka
Więc porzućmy morze, las
Bo na naukę już czas!”

       Tymi słowami rozpoczął się uroczysty apel nowego 2015-2016 roku szkolnego.
Podczas apelu uczniom klasy pierwszej zostały wręczone paszporty ucznia i plecaki, których fundatorem jest Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie, kupione ze środków przyznanych na projekt doposażenia szkół przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

           Na ręce wychowawców klasowych i pani od plastyki zostały przekazane przybory szkolne, zebrane przez uczniów Zespołu Szkół Nr. 2 w Pruszczu Gdańskim podczas akcji „Nie jest kolorowo”. Natomiast na ręce pani bibliotekarki zostały przekazane gry planszowe, otrzymane podczas pobytu i odpoczynku na Pomorzu. Organizatorem akcji „Nie jest kolorowo” i odpoczynku jest Stowarzyszenie „Traugutt.org”. Serdecznie dziękujemy społeczności Zespołu Szkół Nr. 2 w Pruszczu Gdańskim i Stowarzyszeniu „Traugutt.org” za otrzymane dary.
3 września odbyła się msza święta, którą celebrował proboszcz parafii podbrzeskiej ks. Marek Gładki.