Lietuvių kalbos savaitė

Kovo 7- 14 dienomis mokykloje buvo organizuojami lietuvių kalbos savaitės renginiai. Mokiniai galėjo parodyti save, įsivertinti lietuvių kalbos žinias įvairiose veiklose: dailyraščio konkurse, viktorinoje „Moki žodį- žinai kelią“, meninio skaitymo konkurse, pilietiškumo renginyje- konkurse „Mes- Lietuvos vaikai“. Įdomios užduotys skatino mokinius mąstyti, lenktyniauti, ieškoti informacijos, kurti, retorikos meno ir pan. Nugalėtojai ir geriausiai pasirodžiusieji buvo paskatinti diplomais, dovanėlėmis ir pagyrimais.

Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Giedrė Turkinienė