Informacija apie mokyklos reorganizavimą

Informuojame, kad remiantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T3-113 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano dalinio pakeitimo“ ir 2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T3-231″Dėl kai kurių Vilniaus rajono ugdymo įstaigų vidaus struktūros pertvarkymo ir reorganizavimo“, 2017 m. birželio 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-281 „Dėl Vilniaus r. Anavilio vaikų darželio ir Vilniaus r. Visalaukės mokyklos- daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašų bei Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos, Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijų ir Vilniaus r. Rakonių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykla yra reorganizuojama prijungimo būdu prie Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos ir toliau veiklą tęs kaip Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos skyrius Visalaukės mokykla- daugiafunkcis centras.

SPRENDIMAS DEL PRIJUNGIMO PRIE KOSTKOS, 2017-03-31

SPRENDIMAS DEL PRIJUNGIMO, 2017-05-26 T3-231

2017-06-30 tarybos sprendimas dėl prijungimo

2017-06-30 reorganizavimo sąlygų aprašas