Mokyklos- daugiafunkcio centro misija ir vizija

Mokyklos- daugiafunkcio centro misija

    Mokyklos- daugiafunkcio centro misija vykdoma sėkmingai:

  • organizuojamas ugdymas lenkų kalba.
  • Perteikiamos pagrindinės vertybės, kuriomis remiasi visuomeninis gyvenimas, mokiniai skatinami  mokytis ir ruoštis gyventi ir veikti visuomenėje, užtikrinamas geras parengimas tolesniam mokymuisi.
  • Žadinamas ir puoselėjamas kiekvieno mokinio kūrybiškumas, atsižvelgiant į jo polinkius, gebėjimus ir visuminę asmens raidą, sudaroma galimybė imtis iniciatyvos ir atsakomybės.
  • Ugdomas geras Lietuvos pilietis, puoselėjantis žmogaus savigarbą ir orumą, gebantis bendrauti ir bendradarbiauti, skatinamas harmoningas vystymasis.
  •  Padedama pažinti, suprasti ir paremti Lietuvos istorinį bei kultūrinį palikimą, įsisąmoninti demokratinės valstybės piliečio teises ir pareigas.
  • Sudaromos mokiniams sąlygos perimti Europos žmogui reikalingus kalbinės komunikacijos gebėjimus, istoriškai pagrįstą vakarų kultūros sampratą.

Mokyklos- daugiafunkcio centro vizija

       Visalaukės  mokykla- daugiafunkcis centras – demokratiniais principais organizuota valstybinė ugdymo įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas lenkų kalba, teikianti valstybinį standartą atitinkantį išsilavinimą, maksimaliai tenkinanti mokinių mokymosi ir saviraiškos poreikius.

          Visalaukės  mokykla- daugiafunkcis centras – gera, šiuolaikiška, aprūpinta moderniomis informacinėmis technologijomis mokykla, kurioje vyksta nenutrūkstamas kvalifikacinis tobulėjimas.