Mokytojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Česlava Šablinska

Geografija

Ekonomika

Žmogaus sauga

Vyresn. mokytoja

2.

Reda Kazimerevič

Istorija

Pilietiškumo pagrindai

Vyresn. mokytoja

3.

Lilija Naruševič

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

4.

Giedrė Turkinienė

Lietuvių kalba

Vyresn. mokytoja

5.

Kristina Snežko

Lenkų kalba

Logopedė

Vyresn. mokytoja

6.

Irena Pelakauskienė

Anglų kalba

Vyresn. mokytoja

7.

Božena Kubiak

Dailė

Vyresn. mokytoja

8.

Teresa Kuzmicka

Matematika

Vyresn. mokytoja

9.

10.

Jolanta Šemienė

(vaiko priežiūros atostogose)

Elvyra Jaskoitienė

Biologija

Chemija

Mokytoja

Vyresn. mokytoja

11.

Edita Karpovič

Biologija

Vyresn. mokytoja

12.

Gelena Šneiderienė

Informacinės technologijos

Vyresn. mokytoja

13.

Danutė Adomavičienė

Technologijos

Vyresn. mokytoja

14.

Renata Moroz

Priešmokyklinis ugdymas

Vyresn. auklėtoja

15.

Andrej Aškelovič

Tikyba

Mokytojas

16.

Irena Iljina

Muzika

Vyresn. mokytoja

17.

18.

Povilas Kirdeika

Kūno kultūra

Fizika

Vyresn. mokytojas