Praeitis

     Važiuodami 37 km šiaurės kryptimi nuo Vilniaus, išvysime nedidelį Visalaukės kaimą. Pirmąsias užuominas apie šią gyvenvietę randame jau 1905 metų rašytiniuose šaltiniuose. Tais laikais Visalaukės gyvenvietę sudarė keturi kaimai, kuriuos vienas nuo kito skyrė 15 kilometrų atstumas. Kaimas visuomet priklausė Paberžės seniūnijai. 1930 metais seniūnijoje buvo 17 pagrindinių mokyklų, kuriose buvo dėstoma lenkų kalba. Šiuo metu Visalaukės kaime gyvena apie 300 gyventojų. Yra lenkų ir lietuvių (apskrities) pagrindinės mokyklos.
Švietimo pradžia Visalaukės apylinkėse siekia pokario laikus, kai 1947 metais Peruncų kaime, dvarininko Przevlockio name, buvo atidaryta pirmoji mokykla.

Nuo 1992 metų mokykla perkeliama į Visalaukės gyvenvietę ir pavadinama Visalaukės pagrindinė mokykla.