Ugdymo proceso organizavimas

 

Ugdymo proceso organizavimas 2016- 2017 m.m.

             1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso  pabaiga

Ugdymo proceso trukmė

(savaičių skaičius)

Priešmokyklinio  ugdymo grupė „Saulutė“

2017-05-30

32

1 – 3

2017-05-30

32

5

2017-05-30

32

6-10

2017-06-02

34

2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

3. Įgyvendinant pradinio ugdymo programą ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.;

II pusmetis: sausio 23 d. –gegužės 30 d.

4. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą ugdymo procesas skirstomas trimestrais:

pirmas trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.;

antras trimestras: gruodžio 1 d. – vasario 28 d.;

trečias trimestras : kovo 1 d. –gegužės 30 d. 5 klasės mokiniams;

kovo 1 d. – birželio 2 d. 6–10 klasių mokiniams.

5. Mokinių atostogos numatomos:

 Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens 1-10 kl. mokiniams 2016-10-31 2016-11-04 2016-11-07
Šv. Kalėdų 1-10 kl. mokiniams 2016-12-27 2017-01-06 2017-01-09
Žiemos atostogos 6-10 kl. mokiniams 2017-02-17 2017-02-17 2017-02-20
Šv.Velykų 1-10 kl. mokiniams 2017-04-10 2017-04-14 2017-04-18

5.1. 1-5 klasių mokiniams skiriama 10 dienų papildomų atostogų:

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi Pamokos prasideda
2017-02-13 2017-02-17 2017-02-20
2017-04-03 2017-04-07 2017-04-19
2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19

             6. Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

              7. Dešimt ugdymo proceso dienų per mokslo metus (nuo 30 iki 60 pamokų) skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių:

Nr.

Pavadinimas

Data

Klasės

Atsakingi

1. Mokslo ir žinių diena

2016-09-01

1-10

Klasių auklėtojai
2. Tarptautinė mokytojų diena

2016-10-05

1-10

Mokinių savivalda
3. Kalėdinė prakartėlė

2016 -12-23

1-10

Humanitarinių dalykų ir pradinių klasių metodinė grupė
4. Senelio ir Senelės diena 2017-03-10

1-10

Klasių auklėtojai
5. Tarpmokyklinis projektas skirtas Kovo 11 d. paminėti

2017 m. balandis

1-10

Humanitarinių dalykų ir pradinių klasių metodinė grupė
6. Tarptautinė šeimos diena 2017 m. gegužė

1-10

Klasių auklėtojai, visos metodinės grupės
7. Paskutinio skambučio šventė

2017-05-30

1–5

Mokyklos administracija,

klasių auklėtojai

2017-06-02

6-10

8. Kultūrinės, pažintinės ekskursijos, projektinė veikla

Per mokslo metus 3 dienos

1-10

Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

8. Pamokos trukmė 1 klasėje– ne ilgesnė kaip 35 minutės, 3– 10 klasėse– 45 minutės.

9. 2016-2017 mokslo metais jungiamos 1, 2 ir 3,   5 ir 8,    6 ir 7 klasės.