Mokyklos tarybaPirmininkė  Alina Petrovska, tėvų atstovė

Sekretorė  Teresa Kuzmicka, mokytojų atstovė
Nariai 
  • Jolanta Šileikienė, tėvų atstovė
  • Evelina Dvilevič, mokinių atstovė
  • Robert Masevičius, mokinių atstovas