Mokinių elgesio taisyklės

 
Description: http://www.visalauke.vilniausr.lm.lt/images/clip_image001.jpg                                                                         Description: http://www.visalauke.vilniausr.lm.lt/images/clip_image002.png            
 
COMENIUS PROJEKTAS
„Europa be stereotipų ir prievartos”
 
TARPTAUTINIS ELGESIO KODEKSAS
 
BŪK KULTŪRINGAS – VARTOK ŽODŽIUS :
PRAŠAU, DĖKOJU, ATSIPRAŠAU
ATMINK MOKINIO PAREIGYBES
BŪK SĄŽININGAS
Į ARTIMĄ KREIPKIS VARDU
PRISIPAŽINK KLYDĘS
NESKRIAUSK, UŽSTOK JAUNESNIUOSIUS
SAUGOK MOKYKLINIUS REIKMENIS
BŪK PAVYZDŽIU JAUNESNIESIEMS
GERBK MOKYTOJUS IR MOKINIUS
PADĖK IR PATARK
 
         Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus, Visalaukės pagrindinės mokyklos,požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
LLP-COM-DP-2007-LT-00042